Back to top

Q&A 

Wat houdt dat in, Plan Ouder worden?

Plan Ouder worden betekent kinderen en/of jongvolwassenen de sleutels geven tot een eerlijke en rechtvaardige toekomst. Je wordt Ouder van hun Plannen om uit te groeien tot sterke individuen die hun leven in eigen handen nemen.  

Via jouw Plan Kind zie je hoe jij een gemeenschap verandert en in beweging zet. Want jouw Plan Ouderschap steunt niet enkel jouw Plan Kind maar vooral zijn/haar leefgemeenschap.  

Jouw bijdrage, samen met die van de andere Plan Ouders, zorgt ervoor dat kinderen onder andere kwaliteitsonderwijs krijgen, beschermd worden tegen geweld en schadelijke praktijken (zoals gedwongen huwelijken en ongewenste tienerzwangerschappen), toegang hebben tot gezondheidszorg, schoon water en goede voeding. 

Van zodra je Plan Ouder bent geworden, zal je per e-mail de volledige informatie, inclusief foto’s, ontvangen over je Plan Kind en de Plan projecten in de betreffende regio. Vanaf dat moment start het Plan Ouderschap en kan je corresponderen met jouw Plan Kind. Alle correspondentie en nieuws verloopt via ons. Let wel op, sinds COVID 19 is de communicatie naar en van Plan kinderen bemoeilijkt.

Tegelijkertijd biedt het Plan Ouderschap de mogelijkheid om jouw Plan Kind te leren kennen en te ontdekken hoe hij/zij deze ervaring beleeft door middel van correspondentie of bezoeken ter plaatse. Niets is verplicht, iedereen kan beslissen hoe hij/zij zijn/haar sponsoring wil beleven. Dit geldt zowel voor de Plan Ouders als Plan Kinderen. Er is dan ook geen garantie van een communicatie in twee richtingen hoewel dit wordt aanbevolen.

Ik wil een Plan Kind steunen, hoeveel kost dit?

Voor 30 euro per maand steun je een Plan Kind en de hele gemeenschap van jouw Plan Kind. De bijdragen van alle Plan Ouders overal ter wereld worden gecentraliseerd en komen terecht bij alle projecten van Plan International ten gunste van kinderen. 

Je kan er ook voor kiezen meer te geven of hoe vaak u geeft (maandelijks 30 euro, driemaandelijks 90 euro of jaarlijks 360 euro). Indien je dat wenst, kunt u ook meerdere Plan Kinderen tegelijk steunen.   

De donatie wordt gedaan via automatische domiciliëring. Deze wijze van betaling stelt ons in staat onze administratieve kosten te beperken en dus meer geld aan de projecten te besteden.   

De domiciliëring zal gebeuren tussen de 5e en 8e van elke maand. Indien dit niet mogelijk was, zullen wij het opnieuw proberen tussen de 23e en 25e van dezelfde maand.   

U kunt jouw domiciliëring op elk moment stopzetten.  

Goed om weten: voor elke schenking van 40 euro of meer op jaarbasis, geven wij een fiscaal attest af. Zo kan je tot 45% van het gedoneerde bedrag terugvorderen. Als Plan Ouder doneer je 360 euro per jaar. Je kan dus tot 162 euro van jouw belastingen terugvorderen. 

Wat gebeurt er met mijn Plan Ouder-bijdrage?

Als Plan Ouder financier je onze projecten in 78 partnerlanden die 1,2 miljoen Plan Kinderen, onder wie ook jouw Plan Kind, en hun omgeving ten goede komen. Jouw maandelijkse bijdrage komt niet rechtstreeks bij jouw Plan Kind terecht. De bijdragen van alle Plan Ouders overal ter wereld worden gecentraliseerd en komen terecht bij alle projecten van Plan International ten gunste van kinderen. Een deel van jouw bijdrage wordt ook gebruikt om kinderrechten en gendergelijkheid te bevorderen in België. 

Meer info kan je vinden in ons jaarverslag 

Hoe kan ik weten wat er verwezenlijkt is met mijn bijdrage?

Om je te helpen het meeste uit jouw Plan Ouderschap te halen, zal je tijdens jouw ervaring verschillende zaken van ons ontvangen.  

Elk jaar sturen wij jou nieuws over je Plan Kind, vergezeld van twee recente foto's, evenals een verslag over de programma's ten gunste van de gemeenschap van jouw Plan Kind.  

Ons Hello Magazine dat vier keer per jaar verschijnt, laat jou ook kennismaken met onze acties over de hele wereld.  

Je zal ook regelmatig het laatste nieuws rond onze werkzaamheden kunnen volgen dankzij onze maandelijkse nieuwsbrieven.  

Op elk moment van het jaar staat ons team Donorrelaties tot jouw beschikking. Zij zijn vertrouwd met de regio van uw Plan Kind en zullen contact opnemen met onze collega's in het veld om al uw vragen te beantwoorden. 

Kan ik mijn Plan Kind kiezen?

Je kan kiezen of je een jongen of een meisje wil steunen, net zoals het continent waarop hij/zij leeft. Je kan deze keuze ook aan Plan International zelf overlaten. 

Weet mijn Plan Kind wie ik ben?

Jouw Plan Kind krijgt regelmatig bezoek van onze lokale medewerkers. Het kind krijgt informatie over België en jouw naam. Uiteraard geven we nooit contactgegevens door. Indien je wenst, kan je ervoor kiezen om meer over jezelf te vertellen en meer over jouw Plan Kind te weten te komen door een brief te sturen. Alle correspondentie verloopt via Plan International België. Dit doen we om Plan Kinderen én Plan Ouders te beschermen. 

Hoe schrijf ik een brief naar mijn Plan Kind?

Als onderdeel van ons kinderbeschermingsbeleid verloopt alle correspondentie tussen Plan Ouder en Plan Kind via Plan International België.  

Stuur jouw post daarom naar Plan International Belgium, Galerie Ravenstein 3 B 5, 1000 Brussel, België en wij zullen het doorsturen! Gelieve ervoor te zorgen dat je altijd je referentienummer van je Plan Ouderschap en het referentienummer van het Plan Kind vermeldt op brieven, foto's, postkaarten, enz. Je vindt deze referentienummers in jouw welkomstmap.  

Voor de correspondentietaal is Engels prima. Als je wil, kan je jouw brief ook in het Frans schrijven als jouw Plan Kind in West-Afrika woont en in het Spaans als hij/zij in Latijns-Amerika woont. De collega's van Plan International ter plaatse zullen de brief zo nodig in zijn/haar dialect vertalen.  

Een van onze vrijwilligers van Plan International zal jouw Plan Kind en zijn/haar familie vergezellen om je briefwisselingen te vergemakkelijken.  

De brieven worden ons toegezonden via ons plaatselijk bureau, dat hem/haar begeleidt bij het schrijven, verzamelen en verzenden van de brieven aan de Plan Ouders. 

Wij willen je aandacht vestigen op het feit dat door de huidige gezondheidscrisis de correspondentie vertraagd is en het langer duurt om een brief te verzenden en/of te ontvangen. 

Moet ik verplicht brieven schrijven?

Natuurlijk is correspondentie niet verplicht. Je kiest zelf of je schrijft naar jouw Plan Kind. Ook zonder correspondentie maakt de band tussen jou en je Plan Kind het verschil voor dat kind. Het feit dat jij haar of hem steunt, motiveert het kind om zich in te spannen voor school, zo blijkt uit een 12 jaar durend onderzoek bij 12 miljoen Plan Kinderen wereldwijd. 

Wij willen je aandacht vestigen op het feit dat door de huidige gezondheidscrisis de correspondentie vertraagd is en het langer duurt om een brief te verzenden en/of te ontvangen. 

Kan ik mijn Plan Kind bezoeken?

Door de huidige sanitaire crisis, zijn bezoeken opgeschort tot januari 2023. Wij houden je op de hoogte van zodra bezoeken weer mogelijk zijn. 

Waarom kan ik geen geschenk opsturen naar mijn Plan Kind?

Cadeautjes kunnen aanleiding geven tot spanningen met andere kinderen of gezinnen in de gemeenschap. Dit trachten we ten allen prijze te vermijden. Zeker omdat de projecten van Plan International de hele gemeenschap betrekken en niet enkel één Plan Kind. De logistiek vormt een bijkomend probleem, wegens de hoge transport- en verwerkingskosten, douanerechten, et cetera. Wil je jouw Plan Kind toch een plezier doen? Stuur een brief, kaartje, tekening of foto. Hier vind je alles over briefwisseling. 

Ontvang ik als Plan Ouder een fiscaal attest?

Voor elke gift vanaf 40 euro op jaarbasis wordt een fiscaal attest uitgereikt. Hiermee kan je tot 45% van je giften terugkrijgen via de belastingen. Als Plan Ouder geef je per jaar 360 euro en krijg je tot 162 euro terug van de belastingen. 

Hoe gaat Plan International België om met haar fondsen?

Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PricewaterhouseCoopers. 

Bovendien voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerking (VEF). 

Hoe gaat Plan International om met mijn persoonlijke gegevens.

Plan International België is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen nemen we alle nodige maatregelen om jouw veiligheid en privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden doorgeven, behalve aan externe verwerkers waar we mee samenwerken, of tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te bekomen. 

Wij behandelen jouw gegevens op een veilige manier en maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. 

Zijn jouw gegevens onjuist? Dan kan je contact opnemen met ons Donor Support team via info@planinternational.be. Zij zullen jou met plezier verder helpen. Wil je jouw gegevens verwijderen of heb je andere vragen rond jouw privacy? Dan kan je daarvoor contact opnemen met ons via privacy@planinternational.be of je kan ook bellen naar het nummer 02 504 60 00. 

Kan ik een Plan Ouderschap stopzetten?

Je kan op elk moment je steun stopzetten. Stuur een mailtje naar bno.sponsorship@planinternational.be of bel naar 02 504 60 00. Wij zorgen ervoor dat je dossier afgesloten wordt en we trachten een nieuwe Plan Ouder te vinden voor jouw Plan Kind. 

Kan ik ook een project steunen?

Wil je liever projecten rond specifieke thema's steunen dan een Plan Ouderschap op te starten? Dat kan. Op deze link vind je een reeks projecten die u maandelijks of eenmalig kunt steunen : https://www.planinternational.be/nl/steun-onze-projecten. In ieder geval, bedankt voor jouw investering in het beschermen van de kinderrechten.  

Je kan Project Sponsor worden met een maandelijkse donatie vanaf €10. Jouw bijdragen worden specifiek gebruikt voor onze projecten. Samen met gemeenschappen en autoriteiten investeren wij in kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, geven wij meisjes een beroepsopleiding en bouwen wij scholen in noodsituaties. Om gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen en genitale verminking van vrouwen een halt toe te roepen, werken we samen met ouders en regeringen, geven we seksuele voorlichting en geven we jongeren toegang tot gezondheidszorg. Ook leren wij jongeren, vooral meisjes, op te komen voor hun rechten en te strijden tegen genderstereotypen. Als Project Sponsor ontvang je informatie over de projecten via onze nieuwsbrieven en het Hello Magazine. Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest (bijdragen vanaf 40 euro op jaarbasis). Ook word je via het jaarverslag op de hoogte gehouden van de bestede donaties. 

AYO_CTA_NL