Plan International neemt barrieres weg

 • 201903-TZA-02We stellen discriminerende sociale normen in vraag door samen te werken met lokale gemeenschappen en autoriteiten.
 • We verbeteren de schoolinfrastructuur en voorzien scholen van sanitair materiaal.
 • We investeren in vakopleidingen zodat jonge vrouwen, mama’s adolescenten de kans krijgen en hun eigen onderneming te starten.
 • We voorzien meisjes van schoolspullen en maken ouders bewust van traditionele gendernormen die nadelige gevolgen hebben voor meisjes en jonge vrouwen.
 • In crisistijden maken we afstandsonderwijs mogelijk en verdelen we onder andere lesmateriaal, radio’s, lampen, smartphones en internetbundels.

 

Projecten van Plan International 

201712-BEN-01Onze resultaten in Benin

 • 1.347 kinderen, waaronder 791 meisjes krijgen bijles 
 • 90 comités werden opgezet in scholen om de afwezigheid van kinderen vast te stellen
 • Distributie van driewielers voor kinderen met een handicap alsook schoolkits, zonnepanelen, lampen, maandverbanden aan de leerlingen.
 • Renovatie van klaslokalen, latrines en waterpunten

Lees meer

 

202105-VNM-15

Onze resultaten in Vietnam 

 • 745 kinderen tussen 4 en 8 jaar nemen deel aan speel- en leesgroepen die hen klaarstoomden voor de basisschool
 • Oprichting van 1.115 educatieve oudergroepen
 • 3.484 kinderen kunnen in veilige klaslokalen spelen en leren

Lees meer

 

201808-TZA-14

Onze resultaten in Tanzania

 • 548 jongeren tussen 15 en 24 jaar volgen een technische- of beroepsopleiding of een professionele stage gedurende drie maanden
 • Kinderopvang wordt voorzien zodat jonge mama’s kunnen deelnemen aan de opleidingen
 • Via campagnes sensibiliseren we de gemeenschap over gelijke kansen en job opportuniteiten voor mannen en vrouwen
 • 600 jongeren maken deel uit van spaargroepen en krijgen begeleiding om een eigen onderneming op te starten

Lees meer